Ubon Homes

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม ส่วนนี้จะมีทั้งข้อมูล และรายละเอียดการติดต่อดำเนินการต่างๆซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ ซื้อและผู้ขายสำหรับประกอบการตัดสินใจมากขึ้น

ทางบริษัทของเรามีข้อมูลเอกสารสิทธ์ประเภทต่างๆ หรือโฉนด ในประเทศไทยมีเอกสารสิทธิ์หลายประเภท ซึ่งเราได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารเหล่านั้นในส่วนนี้

ส่วนต่อไปคือ การวัดขนาดของที่ดิน ซึ่งหน่วยวัดของประเทศไทยจะแตกต่างจากหน่วยวัดของโซนตะวันตก ในประเทศไทยขนาดของที่ดินจะมีหน่วยวัดเป็น ไร่ งาน วา ซึ่งปกติทางตะวันตกจะใช้เป็น ตารางเมตร/ฟุต เอเคอร์ และเฮคเตอร์ ตารางการเปรียบเทียบการวัดขนาดของที่ดินจะทำให้เห็นภาพมากขึ้น

และส่วนสุดท้ายคือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะอธิบายค่าใช้จ่ายต่างๆของผู้ซื้อและผู้ขาย และฝั่งไหนควรจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนั้น

ทางบริษัทหวังว่าข้อมูลต่างๆในส่วนนี้จะช่วยให้เข้าใจ ง่ายขึ้น และช่วยตอบปัญหาบางส่วนที่คุณกำลังสงสัยอยู่จากการที่ไม่คุ้นเคยการ ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

This post is also available in: English (อังกฤษ)

Scroll to top