Ubon Homes

ข่าว

รัฐฯปล่อยมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์

ประกาศลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 คณะรัฐมนตรีร่วมหารือและเห็นชอบ”มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์โดยเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้อ” ร่างกฎหมายดังกล่าวได้ถูกร่างมาเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ขณะนี้ ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้ว เริ่มตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2562 ต่อเนื่องถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลครั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ประชาชนกว่า 58,340 ครัวเรือนได้ครอบครองกรรมสิทธิ์อสังหาฯเป็นของตัวเองและประชาชนอีกกว่า 175,020 คนที่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว

สิ่งที่ได้รับจากการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้มีอะไรบ้าง?

อ้างอิงจากที่รัฐบาลได้ประกาศ:

  • ลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% ลงเหลือ 0.01% สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าการจดทะเบียน 3 ล้านบาทหรือน้อยกว่า
  • ค่าธรรมเนียมการจดจำนองลดลงจาก 1% เป็น 0.01%
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เสนออัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี เพียง 2.5% ในช่วง 3 ปีแรก

นอกจากนี้จะมีประกาศเพิ่มเติมจากแคมเปญ “ลด แลก แจก แถม”ของรัฐบาลเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและกระตุ้นตลาดอสังหาฯซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจ

สาเหตุของการนำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาใช้

คงจะไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลได้นำมาตรการดังกล่าวมาใช้ เพราะในปีพศ 2552-2553 ภาษีธุรกิจก็ถูกปรับลงจาก 3.3% เป็น 0.1% ค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เป็น 0.01% และค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองจาก 1% เป็น 0.01% ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตลาดอสังหาฯหลังจากภาวะฟองสบู่ที่เกิดขึ้นในวงกว้างเมื่อปี 2551 ที่ส่งผลให้อสังหาฯทั่วโลกมีมูลค่าลดลง

ในช่วงปลายปี 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศเตือนธนาคารสาขาย่อยอื่นๆให้เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเนื่องจากหนี้ครัวเรือนที่มีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นผลผลิตภายในประเทศที่คิดราคาตามตลาดนั้นๆ (Nominal GDP) (ดูแผนภูมิด้านล่าง) แสดงให้เห็นว่าหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นมากจนเกินไปเนื่องจากหนี้ภาคเอกชนที่พุ่งสูงขึ้น

 


source: tradingeconomics.com

จากแผนผังเราสามารถเห็นได้ว่าหนี้ครัวเรือนมียอดสูงสุดอยู่ที่ปลายปี 2558 และมาตรการที่ธนาคารใช้ในการกระชับเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อทำให้หนี้ครัวเรือนและGDPเกิดปรากฏการอิ่มตัว สังเกตุได้จากเส้นพารากราฟที่เป็นเส้นตรงตามแนวราบ แผนภูมินี้เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีสำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพราะการปล่อยสินเชื่อของธนาคารจะเป็นตัวกำหนดราคาทรัพย์สิน บ้าน ที่ดินและการลอยตัวของตลาด

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นยอดขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งช่วยให้ทั้งผู้ซื้อและเจ้าของโครงการบ้านในขณะที่ตลาดอยู่ในภาวะซบเซา

This post is also available in: English (อังกฤษ)

We look forward to hearing your comments

Scroll to top