Ubon Homes

Back to Property List

บ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ไร่ ใน ต.หัวเรือ จ.อุบลราชธานี

บ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ไร่ ใน

Price
฿2,690,000
Beds
3 Beds
Baths
1 Baths
Property Size
130sqm
Lot Size
01:3:62 ไร่
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
 • Print Image
Property Description

Ref: KHY669

บ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ไร่ ใน ต.หัวเรือ จ.อุบลราชธานี

บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเรือ บนพื้นที่ขนาด 1 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา ห่างจากถนนชยางกูรสายหลักเพียง 1.4 กิโลเมตร

พื้นที่ด้านหลังของตัวบ้านมีสระที่สามารถใช้เลี้ยงปลาได้ ส่วนด้านหน้ามีถนนคอนกรีตกว้างประมาณ 60 เมตร ซึ่งกว้างเพียงพอในการแบ่งพื้นที่สำหรับสร้างอาคารอีกหลังหนึ่ง

ตัวบ้านมีพื้นที่หลังคาขนาดใหญ่ ทำให้บ้านมีความเย็น อีกทั้งยังมีพื้นที่ในการจอดรถได้ถึง 2 คัน

ครัวด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวางมาก พร้อมด้วยห้องเก็บของที่มีปั๊มน้ำสำหรับใช้ในบ้าน

This post is also available in: English (อังกฤษ)

Property Information

  Scroll to top